سرامیک نمای بیروین - تجهیز نما

سرامیک نمای بیرونی

سرامیک نمای بیرونی از جدیدترین گزینه ها برای زیباسازی نمای ساختمان می باشد که از نظر طرح و رنگ بندی دارای تنوع بالایی بوده و قیمت ارزان تری نسبت به سنگ دارند. این سرامیک ها با آنچه در کفپوش و دیوار سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه ها استفاده میشود کاملا متفاوت بوده و جذب نم و رطوبت در آنها کمتر از 5/0 درصد می باشد.