انکر کیل - تجهیز نما

انکر کیل

 تیترهای مطالب این صفحه: ✔ انکر کیل چیست؟↓ ✔ انکر کیل چه کاربردی دارد؟↓ ✔ معایب انکر کیل↓ ✔ویژگی های انکر کیل↓ ✔قیمت انکر کیل↓ انکر کیل چیست؟   انکر کیل از دو قسمت انکر به‌علاوه کیل تشکیل می شود. عملکرد این دو عضو  حالت مکملی داشته و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. از ابزار…