پروژه بیمارستان اوشنویه

 

پروژه فیاض بخش-3

 

پروژه فیاض بخش-2

 

پروژه فیاض بخش-1

 

تولید براکت های آلومینیومی  پروژه عراق

 

نصب سرامیک پروژه شهدای تجریش

 

پروژه خلیج فارس

 

تولید درپوش لوور برای پروژه خارک

 

سیستم کلیپس چهار طرفه

 

سیستم کیل

 

چسب پشت سرامیک تجهیز نما

 

عملیات چسب و مش پروژه خارک

 

براکت های فولادی بیمارستان شریعتی 

عملیات چسب و مش پروژه دکتر شریعتی 

نصب سرامیک پروژه دکتر شریعتی

تولید براکت های پروژه دکتر شریعتی 

پروژه مگا هاسپیتال بندر عباس

 

پروژه کایار سیتی دوهوک سلیمانیه