پارکینگ بیمارستان صَدوق اصفهان-tajhiznama.com

پارکینگ بیمارستان صدوق اصفهان ، کارفرما معاونت مهندسی نیروی زمینی سپاه ( متراژ سرامیک خشک حدود ۱۵۰۰ متر مربع )

پروژه بیمارستان نبی اکرم زاهدان-tajhiznama.com

 بیمارستان نبی اکرم زاهدان ، کارفرما معاونت مهندسی نیروی زمینی سپاه ( متراژ سرامیک خشک حدود ۶۰۰۰ متر مربع )

پروژه مگا هاسپیتال بندر عباس-tajhiznama.com

 پروژه مگا هاسپیتال بندر عباس یا بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی بندر عباس ، کارفرما شرکت بلند پایه ( متراژ سرامیک خشک حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع )

پروژه بیمارستان شهدای تجریش-tajhiznama.com

بیمارستان شهدای تجریش ، کارفرما قرارگاه خاتم الانبیا ( متراژ سرامیک خشک حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع )

پروژه بیمارستان شریعتی-tajhiznama.com

بیمارستان دکتر شریعتی ، کارفرما شرکت آباد راهان پارس ( متراژ سرامیک خشک حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع و کرتیوال اد ان حدود ۹۰۰۰ متر مربع )

پروژه بیمارستان جم تهران-tajhiznama.com

بیمارستان جم تهران ، کارفرما شرکت الان ( متراژ حدودی سرامیک خشک ۱۰۰۰ متر مربع )

بیمارستان دکتر فیاض بخش ، کارفرما شرکت پارسازه ( متراژ سرامیک خشک حدود ۱۵۰۰۰ متر مربع )( کرتیل وال اد ان حدود ۵۰۰۰ متر مربع )

بیمارستان سینای مراغه ، کارفرما شرکت آذر یورد تبریز ( متراژ سرامیک‌خشک حدود ۲۵۰۰ متر مربع)

بیمارستان ۶۴ تختخوابی اشنویه ، کارفرما شرکت آذر یورد تبریز (متراژ سرامیک‌خشک‌ حدود ۳۰۰۰ متر مربع)

بیمارستان شهید قاضی سنندج-tajhiznama.com

کارفرما: معاونت مهندسی نیروی زمینی سپاه (متراژ سرامیک خشک حدود ۹۰۰۰ متر مربع)